top of page

  Vergoedingsstructuur

Deelname aan de Gli, wordt vanuit de basisverzekering vergoed door alle zorgverzekeraars. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Dat betekent dus dat je kosteloos het traject kunt doorlopen. Daar staat wel tegenover dat de deelnemer vanuit een goede eigen motivatie start aan het traject, om zodoende kans op succes te vergroten. 

In regio Best werken we met huisarts zorggroepen die het proces mede vorm geeft. In dit geval zijn dat POST-Z. Zij coördineren de plaatsing en de declaraties. Daarbij is deze organisatie het aanspreekpunt voor mij als leefstijlcoach. Samen proberen we ervoor te zorgen dat je de juiste zorg krijgt, met zo min mogelijk rompslomp.

bottom of page