top of page

Wanneer kan ik deelnemen?

Voor vergoedde deelname aan de Gli zijn vanuit de Nederlandse zorgautoriteit in samenwerking met de zorgverzekeraars inclusiecriteria opgesteld. Wanneer je aan deze criteria voldoet, dan kom je in aanmerking voor het volgen de Gli, welke dan vergoed wordt uit de basisverzekering. Deze criteria zijn als volgt:

1. Body mass index (BMI) vanaf 30

OF

een BMI van 25 met extra risicofactor (hart en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, de aanwezigheid van slaapapneu of artrose). 

OF

verhoogde buikomvang (≥ 102 cm bij mannen en ≥ 88 cm bij vrouwen

2. Leeftijd >18 jaar

3. Voldoende motivatie

4. In de afgelopen 2 jaar niet een soortgelijk programma gevolgd.

 

De eerstvolgende groep zal weer starten na de zomer, data volgen nog

Crossing the River
bottom of page