top of page

Wat is de Gli?

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma waarbij je gericht advies en begeleiding krijgt rondom verschillende leefstijlfactoren. Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de deelnemer. Naast voeding en beweging komen hierbij ook onderdelen aan bod zoals slaap en stressmanagement. Het spinnenweb van 'mijn positieve gezondheid'(zie onderstaande afbeelding), speelt hierin een belangrijke rol.

De opgestelde doelen worden middels vragenlijsten en metingen door het traject heen geëvalueerd. 

Een GLI duurt in totaal 2 jaar wat bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Beide programma-delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3.5 uur aan individuele gesprekken. Het doel is dat je een gezondere levensstijl ontwikkelt die je een leven lang kunt volhouden en ook past bij jou als individu. Het aangeboden traject is door het RIVM getoetst en effectief gebleken (https://www.rivm.nl/nieuws/eerste-gecombineerde-leefstijlinterventies-erkend-door-rivm)

Het specifieke traject 'CooL' (Coaching op Leefstijl), wat als een van de 4 programma's erkend wordt, is wat ik zal aanbieden.

Voor meer informatie kunt u zich verder inlezen op https://leefstijlinterventies.nl/leefstijlcoaching-cool-programma/

mijn positieve gezondheid.jpg
bottom of page